تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

بازدید نخبگان و مستعدان برتر کشوری از پارک علم و فناوری البرز

بازدید نخبگان و مستعدان برتر کشوری از پارک علم و فناوری البرز

نخبگان و مستعدان برتر کشوری از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، در این بازدید که با درخواست و ...

تایید طرح پردیس نوآوری و فناوری مواد و انرژی با همکاری پارک‌ علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی

تایید طرح پردیس نوآوری و فناوری مواد و انرژی با همکاری پارک‌ علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی

با تلاش پارک علم و فناوری استان البرز جهاددانشگاهی و همت پژوهشگاه مواد و انرژی طرح پردیس نوآوری و فناوری مواد و انرژی پارک‌ البرز در کمیته‌ فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان ...

بازدید مشاور رسانه‌ای دفتر رییس جمهوری دموکراتیک کنگو از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

بازدید مشاور رسانه‌ای دفتر رییس جمهوری دموکراتیک کنگو از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

خانم آمانیتا کاسا، مشاور رسانه‌ای دفتر رییس جمهوری دموکراتیک کنگو (کشور آفریقا مرکزی) از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، مشاور رسانه‌ای دفتر رییس جمهوری دموکراتیک کنگو (کشور ...

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی

سند استراتژیک مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی تهیه می شود معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز اعلام کرد: سند استراتژیک مجتمع تحقیقاتی شهدای ...

طرح مسکن نخبگان برای استان البرز کلید می‌خورد

طرح مسکن نخبگان برای استان البرز کلید می‌خورد

نهمین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان البرز با حضور دکتر اسداللهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها و مجموعه‌های علمی و اجرایی و فعالان اقتصادی در ...

طرح مسکن نخبگان برای استان البرز کلید می‌خورد

طرح مسکن نخبگان برای استان البرز کلید می‌خورد

نهمین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان البرز با حضور دکتر اسداللهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها و مجموعه‌های علمی و اجرایی و فعالان اقتصادی در ...

مهمترین موضوع شرکت های دانش بنیان و فناور فروش محصولات و بازار یابی جهانی است

مهمترین موضوع شرکت های دانش بنیان و فناور فروش محصولات و بازار یابی جهانی است

 رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در حاشیه رویداد تانا، عنوان کرد: مهم ترین موضوع شرکت های دانش بنیان و فناور فروش محصولات و بازاریابی جهانی است و تاکیدکرد: این استان در بحث تولید محصولات دارویی ...

استاندار البرز بر حمایت از پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی تاکید کرد

استاندار البرز بر حمایت از پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی تاکید کرد

دکتر مجتبی عبداللهی استاندار البرز در نشست صمیمانه با همکاران پارک علم و فناوری استان و اعضای هیئت مدیرها صندوق پژوهش و فناوری استان البرز با تاکید بر جایگاه شرکت های دانش بنیان و فناور، ...

شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی  در خدمت محرومیت زدایی

شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در خدمت محرومیت زدایی

شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در خدمت محرومیت زدایی چهار شرکت دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در نمایشگاه آبادیران با رویکرد ...

بازدید بازرس کل استان از پارک علم و فناوری استان البرز

بازدید بازرس کل استان از پارک علم و فناوری استان البرز

در حاشیه نشست کمیسیون علمی ، تخصصی و هم اندیشی بازرسی کل استان البرز با رکن های دانش بنیان و فعالان اقتصادی استان از محصولات و خدمات دانش‌بنیان پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی با ...

رونمایی از محصولات و خدمات دانش‌بنیان پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی با حضور رییس بازرسی کل استان البرز

رونمایی از محصولات و خدمات دانش‌بنیان پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی با حضور رییس بازرسی کل استان البرز

در حاشیه نشست کمیسیون علمی ، تخصصی و هم اندیشی بازرسی کل استان البرز با رکن های دانش بنیان و فعالان اقتصادی استان از محصولات و خدمات دانش‌بنیان پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی با ...