آیین نامه حمایت از واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز جهت نمایشگاه، تبلیغات و اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۲۵۰۰
آیین نامه حمایت از واحدهای فناور پارک علم و فناوری البرز جهت نمایشگاه، تبلیغات و اطلاع رسانی

 

به اطلاع می رساند:

کمیته نمایشگاهی در ابتدای هر سال  میزان حمایت مالی جهت حضور در نمایشگاهها تعیین می نماید که تا پایان سال مالی اعتبار دارد

افزایش سطح حمایت مالی از واحدهای فناور با توجه به آیین­ نامه مصوب 18/12/94  شورای فناوری پارک علم و فناوری البرز و تایید نظر اعضای کمیته نمایشگاهی در سال 1398 به شرح  ذیل :

-. کمک هزینه نمایشگاهی به 3 دسته ذیل تقیسم می شود:

    1-کمک هزینه نمایشگاه­های داخلی تا سقف مبلغ دو میلیون تومان

    2- کمک هزینه نمایشگاه های داخلی تا سقف پانصد هزار تومان جهت نمایشگاه هایی که از طرف پارک برای شرکت معین می­شود

    3- کمک هزینه نمایشگاه های خارجی و بین المللی تا سقف پنج میلیون تومان 

 

لیست برنامه نمایشگاهی سال 1398


لینک دانلود فایل