امور قراردادها

تعداد بازدید:۱۵۴
امور قراردادها

     غلامرضا ساعی پور

      امور قراردادها


 

  • تهیه و تدوین توافقنامه های استقرار شرکت های پذیرش شده در پارک علم و فناوری و مرکز رشد
  • ساماندهی اسناد، مدارک و پرونده های قرارداد شرکت های پارکی و مرکز رشد بصورت الکترونیکی و فیزیکی
  • جمع‌آوری و بررسی قراردادهای منعقده از نظر رعایت دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط
  • اقدام و پیگیری موارد مربوط به تحویل فضا های اختصاص یافته به شرکت ها
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق


 

کلید واژه ها: rvhvnhn امور قرارداد قرارداد پارک توافقنامه