ماموریت و چشم انداز

تعداد بازدید:۳۸۰
ماموریت و چشم انداز

ماموریت پارک علم و فناوری البرز


پارک علم و فناوری البرز در نظر دارد که با تکیه بر مزیت‌های رقابتی استان البرز و با استفاده از علاقمندی و توانمندی مدیران و کارشناسان خود و همچنین با بهره‌گیری از تعاملات استانی و ملی و به کارگیری هرچه بهتر فرصت‌ها و نقاط قوت موجود، مأموریت‌های اصلی خویش را در جهت رسیدن به چشم‌انداز و اهداف کلان پارک تبیین کرده و همت و تلاش خود را جهت توسعه فرهنگ و فضای کارآفرینی و فناوری و همچنین بهبود شاخص نوآوری در استان البرز با تکیه بر ارزش آفرینی، سرلوحه امور قرار ‌دهد.


چشم انداز پارک علم و فناوری البرز 

•    افزایش مزیت و توان رقابتی شرکت‌های فناور استان جهت حضور قدرتمندتر در بازارهای ملی و بین‌المللی
•    تبدیل شدن استان البرز به قطب اول علم و فناوری کشور در پایان سال ۱۴۰۴ با تکیه بر مزیت¬های رقابتی استان
•    تبدیل شدن پارک علم و فناوری البرز به پارک سطح ۱ کشوری تا سال ۱۴۰۴ در توسعه کسب و کارهای فناورانه و دانش¬بنیان

کلید واژه ها: چشم انداز چشم انداز های پارک علم و نفاوری ماموریت پارک علم وفناوری البرز البرز فناوری البرز