اداره امور اداری

تعداد بازدید:۳۰۶
اداره امور اداری

     عالیه کمالی مسکونی

      مدیر امور اداری


      

  1. اجرای خط مشی های پارک در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی
  2. نظارت بر حسن انجام  امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی  و فعالیتهای واحدهای تابعه
  3. تهیه و تنظیم احکام ، قراردادها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری لازم بر اساس ضوابط و مصوبات پارک و ابلاغ آن
  4. تلاش در جهت برنامه ­ریزی و زمینه­ سازی افزایش سطح کارایی و اثربخشی عملکرد پرسنل   
  5. مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب
  6. برنامه ریزی و نظارت بر امور استخدامی پارک
  7. نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم
  8. مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم

کلید واژه ها: امور اداری امور اداری اداره امور اداری hnhvi hl v hnhvdhl vhnhvd