تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

برگزاری رویداد البرز وینچر با حمایت پارک علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی

برگزاری رویداد البرز وینچر با حمایت پارک علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی

رویداد البرز وینچر با حضور دکتر کرمی دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مهندس عباسی رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی و دکتر باباخان مدیرعامل صندوق پژوهش ...