تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

اولین رویداد تانا البرز؛ قطار تولید ثروت روی ریل دانش

اولین رویداد تانا البرز؛ قطار تولید ثروت روی ریل دانش

رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در حاشیه رویداد`` تانا البرز`|گفت: تانا، یا به عبارتی، زیست‌بوم فناوری و نوآوری یکی از ارکان اقتصاد دانش‌بنیان باهدف استفاده از توان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای ...

اولین رویداد تانا البرز؛ قطار تولید ثروت روی ریل دانش

اولین رویداد تانا البرز؛ قطار تولید ثروت روی ریل دانش

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، رییس پارک علم و فناوری البرز در حاشیه رویداد`` تانا البرز`|گفت: تانا، یا به عبارتی، زیست‌بوم فناوری و نوآوری یکی از ارکان اقتصاد دانش‌بنیان باهدف استفاده ...

توسط پارک علم و فناوری البرز و مشارکت دستگاه‌های ملی و استانی؛

توسط پارک علم و فناوری البرز و مشارکت دستگاه‌های ملی و استانی؛

نخستین رویداد تانا البرز (توسعه و ارتقای زیست‌بوم نوآوری استان‌ها) توسط پارک علم و فناوری البرز با موضوع کشاورزی، صنایع غذایی و فناوری زیستی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استانداری البرز و سازمان ...

همکاری پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی و دادگستری استان برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان؛

همکاری پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی و دادگستری استان برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان؛

 پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی و دادگستری  این استان برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان همکاری می کنند. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز،  مهندس عباسی رییس پارک علم و فناوری ...

رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در حاشیه بازدید مدیر مخابرات  منطقه البرز از این پارک :

رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در حاشیه بازدید مدیر مخابرات  منطقه البرز از این پارک :

رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در جریان بازدید دکتر عبدالله بیان مدیرکل مخابرات البرز ضمن تشریح برخی از برنامه های در دست اقدام این پارک گفت: در قالب طرحی که تحت عنوان دستیار ...

در سمینار آموزشی آشنایی دستگاه‌های اجرایی استان البرز با مقوله دانش‌بنیانی عنوان شد؛

در سمینار آموزشی آشنایی دستگاه‌های اجرایی استان البرز با مقوله دانش‌بنیانی عنوان شد؛

رییس پارک علم و فناوری استان البرز با اعلام اینکه تا امروز ۳۶۳ شرکت دانش‌بنیان در این استان فعال است، گفت: با این تعداد شرکت دانش‌بنیان، این استان ۴.۷۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را به ...

ایجاد هلدینگ صنایع شیمی در پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی

ایجاد هلدینگ صنایع شیمی در پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی

نشست مشترک مدیران شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران و پارک علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی برای ایجاد هلدینگ صنایع شیمی  و نیز حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه شیمی  ...