تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

توسط یک شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت کنترل و جلوگیری از نشت گاز مشترکان سراسر کشور از طریق آشکار سازهای مورد تائید سازمان استاندارد ایران

توسط یک شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت کنترل و جلوگیری از نشت گاز مشترکان سراسر کشور از طریق آشکار سازهای مورد تائید سازمان استاندارد ایران

شرکت دانش بنیان آزمون گاز البرز با استفاده از توانائی های فنی، آزمایشگاهی و صنعتی موفق به جلوگیری از نشت گاز مونواکسید کربن و گازهای قابل احتراق در ساختمان های مسکونی، تجاری، عمومی و ... ...

هم افزایی دو شرکت صاحب دانش  پارک علم و فناوری البرز برای تولید محصولات مورد نیاز صنایع داخلی

هم افزایی دو شرکت صاحب دانش پارک علم و فناوری البرز برای تولید محصولات مورد نیاز صنایع داخلی

دو شرکت صاحب دانش و‌ محصول مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز برای بی نیازی کشور از واردات محصولات مشابه خارجی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

بازدید  دکتر وحدت  رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی  از  پارک علم و فناوری البرز

بازدید دکتر وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از پارک علم و فناوری البرز

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی دربازدید از پارک علم و فناوری البرز اعلام کرد: همه شرکت های دانش بنیان و فناور از تسهیلات حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برخوردار می شوند.