اخبار فن بازار - آرشیو

نمایش بخشی از توانمندی های فناورانه شرکت های فناور پارک علم و فناوری البرز

نمایش بخشی از توانمندی های فناورانه شرکت های فناور پارک علم و فناوری البرز

با حضور ۱۰شرکت فناور و دانش بنیان از پارک علم و فناوری البرز در نمایشگاه تولیدی،صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط بخشی از توانمندی های فناورانه شرکتهای فناور پارک علم و ...

باحضور تعدادی از شرکت های فناور پارک علم و فناوری البرز؛ چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی افتتاح شد

باحضور تعدادی از شرکت های فناور پارک علم و فناوری البرز؛ چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی افتتاح شد

چهارمین  نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، باحضور تعدادی از  شرکت های فناور پارک علم و فناوری البرز صبح روز، ۲۱ آبان ماه در ...