اخبار فن بازار - آرشیو

توسط یک واحد فناور پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت؛ نمایش شش نوع پهباد یک واحد فناور در نمایشگاه "فرودگاه، پرواز و تجهیزات وابسته"

توسط یک واحد فناور پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت؛ نمایش شش نوع پهباد یک واحد فناور در نمایشگاه "فرودگاه، پرواز و تجهیزات وابسته"

یک تیم و واحد فناور پارک علم و فناوری البرز در "چهارمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، پرواز و تجهیزات وابسته" شش نوع پهباد به نمایش گذاشت. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز در ...

معافیت های مالیاتی، بیمه ای و هم افزایی با استقرار در پارک علم و فناوری البرز

معافیت های مالیاتی، بیمه ای و هم افزایی با استقرار در پارک علم و فناوری البرز

مدیرعامل شرکت گنجینه افزار صبا  با اشاره به اینکه این شرکت از سال ۱۳۹۵ در پارک علم و فناوری البرز مستقر شده است گفت: استقرار در پارک علم و فناوری البرز فرصت های مناسبی را ...