مطالب مرتبط با کلید واژه

مجتمع تحقیقاتی


حوزه ریاست

            مدیر حوزه ریاست     برنامه‌‌ریزی و مدیریت کلیه جلسات مربوط به ریاست پارک علم و فناوری البرز پیگیری و اجرای دستورات ریاست پارک علم و فناوری البرز و ابلاغ آنها مدیریت وقایع، جلسات و برنامه های کاری ریاست پارک  رسیدگی ...


کارگاه آموزشی قانون کار در ایران در پارک علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی  برگزار شد

کارگاه آموزشی قانون کار در ایران در پارک علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی برگزار شد

کارگاه آموزشی قانون کار در ایران با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و فناور با قانون کار و انواع قراردادهای کار در پارک علم و فناوری البرزجهاددانشگاهی  برگزار شد.

ادامه مطلب