مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیسی


موفقیت های بانوان شرکتهای پارک علم و فناوری البرز  در زمینه فناوری های نوین چشمگیر است
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

موفقیت های بانوان شرکتهای پارک علم و فناوری البرز در زمینه فناوری های نوین چشمگیر است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دستاورد های بانوان در شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز در بخش تولید و صادرات را چشمگیر عنوان کرد.

ادامه مطلب