مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز رشدپرسش های متداول

پرسش های متداول

پارک علم و فناوری چیست؟ پارک‌های علم و فناوری (Science & Technology Park) به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری شکل گرفته‌اند. پارک های علم و فناوری ساختاری هستند حمایتی برای کمک به رشد و توسعه علم و ...

معرفی

معرفی

سیدسجادسادات رسول   مدیر مرکز شد جامع پارک علم و فناوری البرز سازمانهای نوپا که با هدف توسعه فناوری آغاز به فعالیت می نمایند عموماً مؤسساتی کوچک و در عین حال دارای نقش مؤثر در تولید فنـاوری و ایجاد کارآفرینی هستند. فشار سنـگین ...