مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر


بازار یابی و تجاری سازی

بازار یابی و تجاری سازی

معرفی مدیر اداره بازاریابی، پروژه یابی و تجاری سازی خشایار خوش ­آرای مدیر اداره بازاریابی، پروژه یابی و تجاری سازی این واحد بعنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت فناوری پارک علم و فناوری البرز است که ماموریت حمایت از توسعه محصول و بازار ...