مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره


اداره امور عمرانی

مدیریت و نظارت بر انجام امور مربوط به معماری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ،تهیه نقشه‌ها و محاسبات فنی ساختمانهای جدید التأسیس بررسی و اظهارنظر در خصوص عملکرد فنی، اجرایی و مالی طرح های عمرانی و ساخت و ساز های جدید ...

بازار یابی و تجاری سازی

بازار یابی و تجاری سازی

معرفی مدیر اداره بازاریابی، پروژه یابی و تجاری سازی خشایار خوش ­آرای مدیر اداره بازاریابی، پروژه یابی و تجاری سازی این واحد بعنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت فناوری پارک علم و فناوری البرز است که ماموریت حمایت از توسعه محصول و بازار ...