مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط عمومی پارک


معرفی روابط عمومی

معرفی روابط عمومی

      سید مهران مهدوی      مدیر روابط عمومی و  امور بین الملل   تهیه اخبار، گزارشهای و مصاحبه های مختلف از فعالیتهای پارک برای رسانه ها(صدا وسیما، مطبوعات، سایت پارک ، وزارت متبوع، جهاددانشگاهی) هماهنگی برای تهیه برنامه های ارائه فعالیت های ...