مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس مجتمع تحقیقاتی


حوزه ریاست

            مدیر حوزه ریاست     برنامه‌‌ریزی و مدیریت کلیه جلسات مربوط به ریاست پارک علم و فناوری البرز پیگیری و اجرای دستورات ریاست پارک علم و فناوری البرز و ابلاغ آنها مدیریت وقایع، جلسات و برنامه های کاری ریاست پارک  رسیدگی ...