مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز رشد چیست


پرسش های متداول

پرسش های متداول

پارک علم و فناوری چیست؟ پارک‌های علم و فناوری (Science & Technology Park) به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری شکل گرفته‌اند. پارک های علم و فناوری ساختاری هستند حمایتی برای کمک به رشد و توسعه علم و ...