حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار

۰۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۷ ۱۷

شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار   و نهمین نمایشگاه ایران ساخت حضوری پررنگ و موثر دارند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، پارک علم و فناوری البرز با آغاز بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،  فناوری و فن بازار  و نهمین نمایشگاه ایران ساخت، دستاوردها و توانمندی های خود را از جمله محصولات شرکت های دانش بنیان و فناور، به نمایش گذاشته است.
نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی (ایران ساخت) و بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با حضور  دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ، دکترمحمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با همراهی روسا و مدی در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد و از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه در معرض بازدید علاقمندان است.

در این نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی، فناوری وفن بازار ۱۹ دانشگاه، ۱۷ پژوهشگاه، ۳۲ پارک علم و فناوری و مرکز رشد همچنین ۱۴ شرکت و سازمان حضور دارند.

حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار
حضور موثر پارک علم و فناوری البرز در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار