نمایشگاه ها

۰۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۹ ۲۱

نمایشگاه، دستاورد های پژوهش و فناوری استان البرز

 آغاز به کار نمایشگاه  دستاوردهای پژوهش و فناوری  استان البرز همزمان با روز دانشجو وهفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰استان البرز صبح روز سه شنبه همزمان با روز دانشجو (۱۶اذرماه سال جاری) با حضور فعال بیش از ۳۰واحد فناور، دانش بنیان مستقر درپارک علم و فناوری البرز در محل پردیس  دانشگاه خوارزمی ، تولیدات و محصولات فناورانه خود را به منظور ارائه آخرین دستاوردها، شناسایی توانمندی ها و ارتباط میان حوزه های مرتبط با بخش خصوصی به منصه ظهور قراردادند.

 

افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان البرز
افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان البرز
بازدید دکتر عباسی از غرفه گروه صنعتی فناوران البرز
افتتاحیه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان البرز
نمایشگاه ها
بازدید جناب دکتر بختیاری معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز
بازدید جناب دکتر بابایی معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری البرز
نمایشگاه ها
نمایشگاه ها
نمایشگاه ها
نمایشگاه ها
نمایشگاه ها
بازدید جناب مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز
بازدید جناب مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز
نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان البرز
نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان البرز
نمایشگاه ها
نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان البرز
نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان البرز
نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان البرز
نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان البرز
نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش و فناوری استان البرز