مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی پارک علم و نفاوری البرز


معرفی پارک علم و نفاوری البرز

معرفی پارک علم و نفاوری البرز

پارک علم و فناوری البرز   پارک علم و فناوری البرز به منظور توسعه فناوری و تجاری سازی دانش در یکصد و دومین جلسه هیات امنای جهاد دانشگاهی مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۹ تصویب شد و از ابتدای سال ۱۳۸۷ با مجوز وزارت عتف فعالیت ...