اخبار ستادی - آرشیو

بازدید مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران استان از پارک علم و فناوری البرز

بازدید مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران استان از پارک علم و فناوری البرز

مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران استان البرز به همراه نمایندگان و هیئت مربوطه، صبح روز یکشنبه مورخ هجدهم آذر ماه، از پارک علم و فناوری البرز بازدید به عمل آوردند . به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز ، آقای طبیعی نژاد مدیرکل شرکت سهامی بیمه ایران استان البرز به همراه مدیران و نمایندگان ، طی جلسه ای با آقای دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز و مدیران مجموعه، با اهداف تبیین تعاملات و همکاری های فیمابین در محل پارک حضور بهم رساندند.

ادامه مطلب