بازدید رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از پارک علم و فناوری البرز

تعداد بازدید:۹۷
دکتر هاشمی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ به همراه تعدادی از فناوران بخش خصوصی در حوزه شیمی از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز با هدف آشنایی بافعالیت فناوران  و ظرفیت مجموعه ،روز یکشنبه ۳۰شهریور ماه بازدید کردند.
بازدید رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از پارک علم و فناوری البرز

دکتر هاشمی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ به همراه تعدادی از فناوران بخش خصوصی در حوزه شیمی از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز با هدف آشنایی بافعالیت فناوران  و ظرفیت مجموعه ،روز یکشنبه ۳۰شهریور ماه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز در این بازدید که با حضور مهندس مهدی عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت دکتر سعید هاشمی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی با اشاره به ظرفیت های علمی، تحقیقاتی و فناوری جهاد دانشگاهی اظهار داشت: برنامه ما این است که از این ظرفیت ها و توانمندی ها برای توسعه فناورانه و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان بیش از گذشته استفاده کنیم.
مهندس مهدی عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز نیز در این بازدید با اشاره به موقعیت ممتاز مجتمع علمی و تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز گفت:شانزده مرکز تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، کشاورزی و گیاهان دارویی، ژنتیک و علوم سلولی و حتی علوم انسانی توسط واحد های مختلف جهاد دانشگاهی در این مجموعه راه اندازی شده که زمینه ساز توسعه همکاری ها در بخش های مختلف است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه علم و فرهنگ و پارک های علم و فناوری البرز اهداف مشترک و زمینه های همکاری بسیاری دارند یاد اور شد: ماموریت ما نزدیک کردن این مجموعه ها در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان در قالب تجاری سازی ایده ها و طرح های کاربردی است.
گفتنی است در انتها بازدیدگان  به منظور آشنایی با فعالیت فناوران مجموعه  ، بررسی ظرفیت های فیزیکی  فضاهای اداری_کارگاهی ، در راستای هم افزایی توسعه فعالیت ها  و انجام تعاملات و همکاری های فی مابین  از تعدادی از مراکز و واحدهای صنعتی و  نیز پژوهشکده های حوزه شیمی بازدید کردند.


نظر شما :