برگزاری اولین نشست مرکز تجاری سازی و‌تبادل فناوری پارک علم و فناوری البرز با بهره گیری بخش خصوصی

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۵ کد : ۲۲۹۲۱ تجاری سازی فناوری و اشتغال اخبار فن بازار
تعداد بازدید:۲۰
رئیس پارک علم و فناوری البرز  و سرپرست مجتمع  تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی در اولین نشست راه اندازی  مرکز تجاری سازی  و‌تبادل فناوری پارک علم و فناوری البرز  با حضور فعالان بخش خصوصی گفت: جهاد دانشگاهی  همواره به رفع نیازهای واقعی کشور اهتمام دارد واز ابتدای تشکیل و فعالیت خود به تجاری سازی توجه ویژه دارد.
برگزاری اولین نشست مرکز تجاری سازی  و‌تبادل فناوری پارک علم و فناوری البرز با بهره گیری بخش خصوصی

رئیس پارک علم و فناوری البرز  و سرپرست مجتمع  تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی در اولین نشست راه اندازی  مرکز تجاری سازی  و‌تبادل فناوری پارک علم و فناوری البرز  با حضور فعالان بخش خصوصی گفت: جهاد دانشگاهی  همواره به رفع نیازهای واقعی کشور اهتمام دارد واز ابتدای تشکیل و فعالیت خود به تجاری سازی توجه ویژه دارد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز ، مهندس مهدی عباسی در این نشست  با اشاره به اینکه مدل فعالیت جهاد دانشگاهی براساس رفع نیازهای کشور و در مسیر تجاری سازی است خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز ۳۱ طرح فناورانه که در سطح کشور توسط جهاد دانشگاهی در دست اجراست که اغلب آن ها ملی بوده و در راستای رفع نیازهای کشور هستند.
سرپرست مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه حدود ۱۶ مرکز جهاد دانشگاهی در زمینه ها و بخش های تخصصی حوزه شیمی، گیاهان دارویی، فنی و مهندسی، ذخایر زیستی و ژنتیک و برق و الکترونیک و ... در مجتمع علمی و تحقیقاتی جهاد دانشگاهی فعال است اظهار داشت: بسیاری از این فعالیت ها با نگاه تجاری سازی در قالب شرکت های دانش بنیان و فناور با بخش های خصوصی و دولتی در حال همکاری و فعالیت هستند.
مهندس عباسی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی بستر مناسب تجاری سازی ایده ها و طرح هاست اظهار داشت: این مجموعه به دنیال آرشیو پایان نامه ها و طرح ها نیست بلکه در راستای رفع نیازهای کشور به دنبال تجاری سازی ایده ها، طرح ها و پایان نامه ها و انجام طرح های کاربردی برای رفع نیازهای واقعی کشور بویژه در شرایط بحرانی مثل جنگ و تحریم است.
در این نشست که با بهره گیری بخش خصوصی  ، برخی از توانمندی ها و ظرفیت های پارک علم و فناوری البرز برای همکاری با بخش های خصوصی  در حوزه های مختلف توسط مهندس خوش آرای مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز تشریح شد.
در ادامه مهندس خوش آرای در خصوص مدل نوین تجاری سازی پارک ، عوامل، ابزارها، نقش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری  در توسعه کمی و کیفی اقتصادی استان  و...  گزارشی را ارائه داد.
در پایان  مدیران شرکتهای بخش خصوصی درباره نوع و مدل و زمینه های همکاری با پارک علم و فناوری البرز و توانمندی های جهاد دانشگاهی در این زمینه دیدگاه های خود را بیان کردند.


نظر شما :