۱۶مرداد چهلیمن سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی گرامی باد

۲۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۴ کد : ۲۰۲۲۹ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۶۸
"چهل سال خود باوری با جهاددانشگاهی" ۱۶مرداد چهلیمن سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی گرامی باد
۱۶مرداد چهلیمن سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی گرامی باد

"چهل سال خود باوری با جهاددانشگاهی"
۱۶مرداد چهلیمن سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی گرامی باد


نظر شما :